Elektriska arbetsfordon – Det miljövänliga valet

Idag måste alla företag kunna uppvisa ett stort ansvar och en tydlig miljöplan. Anledningen till det är mycket enkel och det handlar om att de har allmänhetens ögon på sig. När ett företag inte aktivt arbetar för en bättre miljö, anser omvärlden att detta ger ett lägre betyg.

Det är inte så att vi klassar dem som miljöbovar, men när du kan finna bättre alternativ blir de mindre populära. På så sätt blir elektriska arbetsfordon en mycket viktig fråga i ett företags verksamhet. Detta speciellt om verksamheten bygger på exempelvis lokala transporter eller park-arbeten.

Det stora användningsområdet för elfordon

Naturligtvis är det inte bara park-arbete och transporter som elektriska arbetsfordon är användbara inom. Här kan dessa med fördel även användas inom industrier. På så sätt kan exempelvis chefer inspektera verksamheten, medan också servicebilar för produktionslinjen kan vara elfordon.

Ja, egentligen finns det inga gränser för användningsområdet för elektriska arbetsfordon. Dagligen talas det så mycket om hur viktigt det är att värna om vår miljö. Detta medan vi bara skrapar på ytan av vad ett byte till elfordon inom många verksamheter kan bidra med.

Som ett litet exempel, finns det inte transportfirmor på det lokala planet i varje svensk stad som enbart använder elfordon för sina transporter. Tänk dig själv hur enkelt det blir att marknadsföra ett sådant företag. Bara det gör detta till en fantastisk företagsidé.

Elfordon – Miljöaspekter

För att se om elektriska arbetsfordon är så miljövänliga som alla säger, måste vi se närmare på allt från tillverkning till bruk. Först då kan vi verkligen se vilket val av elfordon som är det bästa på marknaden. Vad vi ser på då är den största leverantören av alla i Europa.

Detta är Goupil som tillverkat elektriska arbetsfordon sedan över 25 år. De startade sin verksamhet i USA 1996, med ägaren Polaris i bakgrunden. Många europeiska företagare anses idag att de är det bästa valet av elfordon.

Att de är störst i Europa är det inget snack om. Detta blir du inte om det inte finns en stabil grund. Denna grund bygger på kvalitet och bra service, vilket gjort att de rankar i toppen bland alla elektriska arbetsfordon.

Miljövänligt produktionsled

Som ansvarsfullt företag inom tillverkning, följer Goupil g4 alltid alla de miljöregler som finns i varje jurisdiktion de etablerar sin verksamhet. De arbetar också aktivt för att upprätthålla och expandera samt förbättra sin nuvarande miljöplan. Allt detta gör Goupil till ett ansvarsfullt företag inom tillverkning och produktion.

Utöver det har Goupil också alla de nödvändig ISO certifieringar som de behöver för att alltid kunna påvisa en pålitlig och seriös framtoning. Sist men inte minst har de också ett avtal och ett producentansvar gällande batterier med Naturvårdsverket.

Klimatsmarta elfordon

Att sedan alla bilar har optimerats att inte släppa ut eller använda några miljöfarliga gifter är ganska uppenbart. Detta då det handlar om miljövänliga elfordon. Alla deras modeller har FR2000 certifiering, vilket står för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Mycket klarare och bättre kan det inte bli.

Vilken modell du än väljer bland alla varianter du finner i Goupils sortiment, får du också en miljöbonus. Detta är en bonus som du ansöker om som företagare hos den svenska Transportstyrelsen. Här är du berättigad till en bonus på upp till 60 000 kronor per fordon.

Det kallar de för en klimatbonus, vilket då ytterligare stärker den position som Goupil har skaffat sig gällande miljövänliga elfordon.

Att välja Goupil är att värna om vårt klimat

Genom att som företagare välja elektriska arbetsfordon från Goupil, hjälper du också till att kämpa mot klimatkrisen. Du får bonus på det, samtidigt som detta ger dig gratis marknadsföring på ett positivt sätt.